februar 23, 2015

Den 22. januar startede jeg op med en ny penkanyle som hedder Tricare og som er den min kommune vil bevilge tilskud til. Forud var jeg noget skeptisk da jeg […]