Mine ideer med hjemmeskolen

Siden har har længe ligget stille. Det sker jo, som så ofte at livet bringer en i andre retninger – men jeg har IKKE glemt Hjemmeskolen!!

Jeg syntes det er endnu mere vigtig at prøve at skabe fokus på undervisningen af vores børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Begge mine drenge er forlængst ude af deres undervisnings pligt. Jeg har haft rigtig meget stor succes med hjemmeundervisningen, at de to. De har været mønster elever i min “skole” og vores samarbejde indbyrdes har været super og bringer mange glade minder med sig nu – set i bakspejlet.

Mens vi er ved bakspejlet – så kan jeg se, at den vej jeg valgte dengang viser sine frugter nu. Begge mine drenge har vist sig at være meget mere selvhjulpen  end man lige skulle have troet. Min vejledning som hedder “du kan godt noget – du kan godt vise du er noget – du har dine egne meninger” – den bærer frugt i dag, hvor mine drenge nu står på dørtrinet til deres voksne liv. Den ældste er i skrivende  stund ved at flytte hjemmefra. Han er begyndt at handle selv, at træffe sine egne valg – ting som er langt mere vigtig end at blive en dygtig matematiker.

Min hjemmeundervisning har været den bedste gave jeg kunne give mine drenge. Jeg har givet dem roen til at blive selvhjulpen i deres eget tempo – hvilken frihed at kunne give sine børn!

Jeg har gennem længere tid skrevet på en bog om mine drenge, deres autisme, vores indbyrdes besværligheder med skole og andre såkaldte “eksperter” – men bogen vil også rumme dele af deres hjemmeundervisning. Jeg er stadig i besiddelse af alle mine drenges kontaktbøger – bøger der ikke ser så pæne ud i forhold til de lærere og pædagoger der har omgivet dem. Mange af disse optegnelser fra disse bøger vil blive tilsat bogen. Jeg har brug for at alt og alle skal vide hvilket helvede mine drenge befandt sig i, da de gik i en skole, som skulle være beregnet til et autistisk barn.

Nok om det.

Siden her vil jeg prøve at gøre noget nyt ved – sådan hen af vejen.

This entry was posted in autisme, Hjemmeundervisning generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.