Undervisningsplan

Nogle kommuner vil efterspørge et stykke papir på hvordan man vil sætte sin undervisning sammen og hvilket formål den i så fald skal have. Jeg har selv gennem min hjemmeundervisning leveret planer til tilsynet – så man må forvente at skulle kunne dokumentere hvilken metode, formål og mål ens undervisning skal lede hen i mod.

Dette er et eksempel på hvordan man kan skrive en undervisningsplan.

Undervisningsplan for skoleåret xxxx

Barnets navn og CPR nr (evt. klassetrin)

I dette skoleår undervises i følgende fag:

Dansk: Her skrives hvilke midler man vil anvende – både hvad angår læsning, skrivning, stavning og formulering.

Matematik: Her skrives hvilke midler man vil anvende. Hvilke regnings arter man træner og metoder f.eks. kortspil, bagning osv.

Historie/samfund (dette er fag fra cirka 6. klassetrin): Hvilke midler anvendes og hvilke temaer har man valgt at skulle gennemgå. Metoder der bruges eks.vis film, serier, bibliotek mv.

Naturfagene: Her er det igen hvilket klassetrin barnet befinder sig på. Fra 6. klasse splittes fagene op i geo, bio, : hvilke midler anvendes, hvilke temaer bruges

Fysik/kemi: Dette fag kan være svært for en hjemmeunderviser at håndtere. Faget gælder fra 7 klassetrin: Nogle kommuner giver dispentation fra faget. Her skriver man hvilke midler man vil anvende. Metoder eks.vis forsøg .

Engelsk: Her skrives hvilke midler man anvender. Herunder læsning, skrivning, stavning, formulering osv.

Tysk: (faget gælder fra 7. klassetrin) Her skrives hvilke midler man vil anvende. Herunder læsning, skrivning, stavning, formulering osv.

Man kan til sidst skrive at man foretager/ikke foretager evalueringer af sit barn. Man kan tilbyde at sende en pensum opgivelse til tilsynet i slutningen af skoleåret.

En sidste og vigtig ting er at man opgiver hvilket mål undervisningen i det pågældende skoleår skal lede hen i mod.

MVH

XXX

 

 

Comments are closed.