Sådan gjorde jeg

Jeg har aldrig set det som et problem at skulle undervise mine drenge. Min indgangsvinkel er at den viden og interesse jeg selv har om verden omkring mig, danner en baggrund for at det bare falder mig let. Jeg har altid læst og studeret meget. Det er en interesse jeg har haft, lige siden jeg selv lærte at læse.
Jeg er meget historisk og samfundsorienteret, og har som følge af det let ved at finde på emner vi kan beskæftige os med. Dertil kommer at mit kendskab til mine drenge er betydelig større en nogen lærer nogensinde ville kunne få. Jeg kender mine drenge så godt, fordi jeg ved hvordan deres vanskeligheder kan volde dem besvær, for jeg har oplevet det hele selv. Jeg har derfor et godt redskab til at nå dem og ved hvornår jeg går over stregen. Jeg forstår hvor vigtigt det er at få tiden og roen til at lære. Heldigvis ved drengene også hvor mine egne problemer ligger og hvornår mor behøver en pause, så vi supplerer hinanden godt. Kan vi ikke lige finde ud af det i dag, jamen så laver, vi bare noget andet og så er vi klar igen i morgen. Nogen gange går vi bare ud i den friske luft, med hundene og mens vi går snupper vi lige en biologi eller geografi time, uden at vi lægger mærke til det. Det er kernen i hjemmeundervisningen, at du selv bestemmer hvornår og hvorlænge du kan “være på”

Vores hjemmeundervisnings historie er ved at være et langt afsnit. Jeg underviste allerede i 2001-02 Hvor drengene på daværende tidpunkt havde gået i specialklasse på en skole her i vores by. Simon havde fået diagnosen i august 2001 og da skolen var ude af stand til at håndtere situationen, fordi de pludselig skulle forholde sig til en diagnose, gik han mere og mere i spåner. Da Mathias får diagnosen i december og vores læge samtidig sygemelder Simon på ubestemt tid, vælger vi hjemmeundervisningen til.
I løbet af det år jeg underviste drengene inden de startede i centerklasse for autister, lærer Mathias at læse.

4 år senere med mange op og nedture, vælger jeg hjemmeundervisningen til igen. Denne gang for resten af deres skolegang. Jeg havde i den grad mistet tilliden til alt hvad der havde med skoler at gøre. Drengene manglede i den grad viden, at de nærmest skreg ud at jeg skulle lære dem noget.

Det var svært i starten fordi jeg måtte prøve mig frem. Jeg forkastede med det samme skolens undervisningsplaner, for dem kunne jeg intet bruge til. Jeg vidste at de kunne mere end skolen gav udtryk for.
I løbet af det første halve år rykker jeg Mathias fra 3 klasses dansk op til 7. klasse hvilket han klarer flot, med hjælp i grammatik. Han læste jo alderssvarende hvorfor jeg undrer mig meget over at skolen holdt ham så langt ned i niveau. Mathias er jo desuden også auditiv ordblind, hvad skolen intet gjorde for at afhjælpe. Jeg udarbejdede derfor hjælpemidler til ham så han kunne holde styr på vokaler og konsonanter. Jeg lavede også alfabetet fordi han havde behov for at repetere bogstaverne.
Det stod værst til i matematik. Mathias er også talblind, og ofte kunne han ikke huske talrækken, så han fik en tælle tabel. Mathias havde også store huller i rum og tid, derudover kunne han ikke altid huske hvordan han skulle skrive tallene. Vi startede også helt forfra med at lære klokken og tidsintervallerne på dagen. I løbet af det første år kunne han fortælle mig hvad klokken var på køkkenuret. Et meget stort fremskridt. Men det skal holdes vedlige ellers glemmer han det, da Mathias overhovedet ikke fokuserer på tal. Derfor viser han heller ikke særlig meget interesse for tal. Dette gør så at vi må spille meget, som f.eks. Yatzy og lign. Ligesom vi også spiller triominos, Tantrix og andre strategi spil.

Vi havde gentagne gange bedt skolen udrede Simon med hensyn til ordblindhed, hvilket de nægtede at gøre. Simon var ikke ordblind fik vi at vide. Men det er han altså, ingen tvivl om det. Skolen havde ødelagt Simons læselyst. Han fik hovedpine bare han læste to sider i en bog, så jeg satte ham i gang med illustrerede bøger. Simon læste Tolkiens Hobbitten som tegnet historie. Han oplevede her igennem at historien blev levende fordi han bedre kunne “se handlingen for sig” Så selvfølgelig er han ordblind!!!
Grammatisk stod der værre til med ham end med Mathias. Ved at træne med ham alene, stave ordene om og om igen lærte han at huske hvordan ordet skulle se ud. Han lavede ligesom Mathias, grammatik med selvkontrol, og lærte af sine fejl, for var facit forkert, så vidste han at han havde lavet en fejl, og lærte den vej rundt at rette dem.{BR}{BR}
Jeg måtte hurtigt sande at jeg ikke kunne bruge skemaer eller andre tilrettelagt ting, fx. hvor når og hvor længe undervisningen gik for sig. Som tiden gik løb det mere og mere over i unschoolings princippet. Jeg besluttede mig derfor at tage udgangs punkt i drengenes interesser og lave undervisning i temaer. Jeg droppede alt hvad der hed pensum, lektier og andre skolelignende ting.
Mine projekter blev lagt op således at jeg skrev alle relevante oplysninger ned på computeren. Det var vigtigt at tilgodese drengenes ordblindhed, så det blev let at læse.
Jeg gik på biblioteket og hentede de bøger hjem jeg skulle bruge til at sammensætte projektet med.
Første tema blev Anden Verdenskrig. Begge drenge havde computerspil som handlede om krigen, de var derfor vældig interesseret i historien bag krigen og hvordan det hele startede.
Projektet blev en succes. Jeg udarbejdede krigens gang afsnit for afsnit. Der blev til hvert afsnit udarbejdet opgaver, som drengene skulle løse. Der var 3 mulige svar hvoraf det ene var det rigtige. Disse opgaver gav “blod på tanden” og historie timerne blev de bedste af alle “fag” vi havde i ugen. Jeg købte dokumentar og film som drengene så for visuelt at danne et overblik af det hele. Da USA indtræder i krigen og samtidig selv kæmpede med japanerne i Stillehavet, blev det delt op så der var et afsnit med Stille havskrigen og et afsnit med krigen i Europa. Projektet blev afsluttet med Den 3 timer lange film “Hitler the rise of evil” Efter 2. Verdenskrig kastede vi os over 1. Verdenskrig. For mig var det vigtigt at bevæge mig bagud i historien, for at samle enderne op, da mange af de tråde der startede 2. verdenskrig jo er er direkte udløber af 1. verdenskrig. Her så vi også dokumentar, og som noget nyt havde vi også situationen i Danmark med. Hvordan oplevede den danske befolkning 1. verdenskrig?

Efter begge verdenskrigene gik vi længere tilbage, for nu var det vigtigt at drengene fik kendskab til hvorfor vi mistede en del af Danmark til Tyskland. Det handlede om Dybbøl slaget. Her gik vi meget op i de gamle uniformer og våben, mens vi sammenlignede det med de krige som fulgte efter. Her var jo også Bismarck, som jo var en slags inspiration til Adolf Hitler, idet han sammen-ligende sig selv en del med Bismarck og i sær hans drømme om at gøre Tyskland til et verdens herre dømme. Vi sprang nu frem i historien i det vi arbejdede med Danmark under besættelsen. Hvordan var det at være danske under tyskernes besættelse. Her kom morforældrene på arbejde i det de jo var børn dengang, og godt kunne fortælle nogle historier om det. Sådan gik vores første “skoleår”. Vi nåede meget langt og drengenes selvtillid blomstrede som aldrig før, så jeg besluttede at det forsatte på denne facon.{BR}{BR}

I sommerferien 2006 knoklede jeg for at sætte næste projekt op. USA’s historie fra de første mennesker kom dertil og op til midt i 1970’erne. Et stort projekt, hvor min overordene pointe var at vise hvordan USA var blevet den stormagt de er i dag. Vi startede op i januar 07 og hele projektet tog 5 måneder at komme igennem. Vi så film, dokumentar alt som kunne fortælle drengene hvad USA bygger på. Serien “De red mod nord” om cowboy livet, “Danser med Ulve” om indianer liv, “Udvandrene og nybyggerne” om at emigrere, Dokumentar om “Den amerikanske borgerkrig” Filmen “Den sidste mohikaner” om den engelsk/franske krig. Selv om det var et enorm arbejde, så var det al sliddet værd. Drengene fulgte vældig interesseret med i det hele.
Skoleåret 07-08. Her har vi arbejdet med Holocaust. Jeg har med vilje gemt dette projekt, fordi det hører til de mere barske områder. Det har været svært at sætte det sammen fordi jeg selv blev enormt påvirket af det. Projektet er sat sammen afsnit for afsnit ligesom de foregående projekter. Undervejs har vi set BBC “Auschwitz” BBC “Anne Frank”
Filmene “Voyage of the Damned” og “Schindler’s List”
Drengene har derefter arbejdet selvstændigt hvor de har haft Danmarks historie og arbejdsopgaver. Desuden har vi haft i samfundsfag “sådan styres Danmark” om folketingets arbejde samt monarkiets betydning og Dronningens stilling i samfundet.
Derudeover har vi hvert skoleår haft engelsk, specielt læsning men også grammatik. Mathias undervises også i Tysk, og kan allerede nu læse og oversætte almindelig daglig tysk. Naturvidenskabelige fag læses som fag bøger eller ses som naturprogrammer. Fysik og Kemi undervises der ikke i efter aftale med tilsynet. Så rundt regnet kommer vi vidt omkring. Hele ideen bag det er at drengene skal få så meget verdensviden som muligt, som igen giver dem lyst til selv at opsøge viden. Her må jeg sige at det har virket. Jeg har formået at åbne døren til at de selv læser og opsøger nyheder både i TV som på Internettet.

Skoleåret 2008-09

Her er det kun Mathias der undervises fagligt. Vi forsætter på samme måde, som hidtil. Mathias håndskrift skal forbedres og han trænes forsat i grammatik. Matematik omhandler de 4 regningsarter som volder Mathias en del besvær. Mathias har ønsket at forsætte med tysk, derudover vil han få engelske tekster at læse. Der en planlagt to projekter foreløbig, nemlig Staten Israels oprettelse, og Vietnam krigen (efter et ønske fra Mathias

Skriv et svar