Hvem kan have fordele ved at hjemmeskole sine børn? Som udgangspunkt kan alle forældre forestå deres børns læring. Vi begynder jo allerede fra de er små at lære dem, at bruge toilet, at tage tøj og sko på/af. Børnene er med i køkkenet når der laves mad. De lærer at dække bord og rydde op efter sig, og mange andre lignede ting.
Da forældrene har det største kendskab til deres børn, har de også den bedste indgangsvinkel til al indlæring. Derfor er det ikke svært i “lege” situationer at begynde at lære dem bogstaver, ord og tal, fordi disse vigtige redskaber er nogen vi dagligt anvender selv og som er en naturlig del af vores hverdag.
Når barnet lærer bogstavernes og tallenes verden at kende er vinklen til al fremtidig læring lagt.

En anden grund er at nogle forældre har nogle holdninger til det almindelige skolesystem i Danmark. Det kan være at læreres og pædagogers indflydelse på børnene ikke falder i god jord hos forældrene. Det kan være situationen at børnene bænkes på rad og række og skal høre på lærerens undervisning. Det kan være forældrene er i mod at barnet får lektier for. Det kan være af religiøse grunde. Det kan være af sociale grunde. Det kan være at forældrene har en livstil, en ide om det såkaldte frie liv, hvor man bare ikke vil have indblanding fra udenforstående autoritære myndigheder. Det kan være fordi ens barn ikke passer ind i det danske skolesystem, herunder specialklasser og almindelige klasser. Hvad end grunden er, så er man stadig underlagt visse regler, selvom man som sådan er frit stillet som hjemmeunderviser. Den danske hjemmeundervisnings lov er en gammel lov, og så dagens lys allerede i 1814. Det er så vidt den samme lov man underviser efter i dag. Der er senere lagt lidt ekstra paragraffer på, men ellers er det den lov man følger i dag. Loven hører under de frie grundskoler.

På nuværende er der intet som tyder på at den hjemmeundervisende forældre vil få økonomisk støtte. Man må derfor være indstillet på at man selv afholder alle udgifter til undervisningsmaterialer m.v. Men tænk så også på hvor mange penge man sparer ved selv at hjemmepasse/hjemmeskole sine børn, da man ikke skal betale for en dyr SFO plads f.eks. Man sparer desuden samfundet for nogle skattekroner ved selv at varetage børnenes hjemmeundervisning.

Vi ser i disse år en stigning af hjemmeundervisere både af danske forældre – men også af familier som vælger at bosætte sig I Danmark med hjemmeundervisning for øje. Hvad er det lige som sker? Er vores skoler i så dårlig stand at forældrene bare får nok? Er vi trætte af at alle skal rette sig ind efter de samme rammer? Her mener jeg at børn meget ofte bliver opfattet som tro kopier af hinanden – fordi de fordi undervisningen på samlebånd – i stedet for selv at finde deres interesse område. Er forældrene bare ved at blive mere frigjorte i deres handlinger og tanke gang? Nogle forældre vil ikke lade deres børn vokse op som tro kopier af hinanden og vælger derfor hjemmeundervisningen som kan tilrette lægges helt individuelt alt efter barnets interessser. Dertil kommer også at når man har truffet valget og har hjemmeundervist en periode – så er mange forældre blevet så overbeviste om at det er den rigtige vej og dermed bliver det ikke nogen nem løsning at vende tilbage til en almindelig skoledag – i sær ikke for det hjemmeunderviste barn.

Som hjemmeunderviser følger man selvfølgelig reglerne om de fri grundskoler, og sætter sig ind i hvad og hvilke fag man skal undervise i. Man fastsætter selv tempo og måde at gøre det på. Kommunen er også forpligtet til at føre tilsyn 2 gange om året. Hvis ikke, begår kommunen en ulovlighed. Den sociale del kan volde nogle forældre problemer, i sær hvis der kun er en indtægt at gøre med. Det kan vanskeliggøre at ens børn kan få adgang til nogle fritidsinteresser. De fleste fritidsklubber, er som hovedregel gratis at benytte, og her kan børnene så møde andre børn fra nabolaget og evt. få venner den vej. Dette forudsætter naturligvis at man bor i et område hvor der findes den slags klubber.

Der er mange andre muligheder for sociale udfoldelser. Man kan lade barnet gå i svømmehal, forskellige former for idræt, spejder, musik undervisning osv.

Loading